شناسنامه سید احمد فرزادیان
 
نام سید احمد فرزادیان
تماس با من
جنسیت مرد
سن 38
درباره من

کشور ایران  
شهر بابل

تحصیلات دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها